Laddar...
Samarbetspartners

Frågor och svar

Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna som ställs till oss, vi har också besvarat dessa frågor i syfte att kunna ge bästa tänkbara information. Klicka på respektive fråga för att visa svaret!

- Vågar jag köpa?

Svar: De flesta bilar som säljs på våra bilauktioner har varudeklarerats genom ett testprotokoll. Protokollet är utförd på blankett som utarbetats i samråd mellan Konsumentverket och MRF. Testprotokoll finns exponerade i resp. fordon samt på hemsidan under visning och försäljning.

De fordon som vi inte varudeklarerar är: fordon som säljs på exekutiv- eller konkurs-auktion, bilar som säljs som renoveringsobjekt eller reservdelsbilar, fordon med beräknat försäljningsvärde understigande 30 000 kr och lastbilregistrerade fordon. För dessa försäljningsobjekt gäller ej konsumentköplagen.

Alla våra tester utförs av kunnig personal med mångårig yrkeserfarenhet.

- Jag har inte fått något mail efter att jag registrerat mig!

Lösning: Verifikationsmailet har förmodligen hamnat i din "Skräppost"-mapp. Skulle du mot förmodan inte hitta det där heller, så kan du logga in på ditt konto ändå och gå till "Min sida" där du kan kontrollera att din angivna adress är riktig och klicka på "Spara". Då skickas ett nytt mail ut till dig som du !

- Varför tillkommer moms på vissa fordon?

Svar: Det är den svenska lagstiftningen som avgör om moms tillkommer eller ej på våra auktionsfordon. Moms tillkommer med 25 % ovanpå angivet bud vid försäljning av lastbilar med flak, fordon över 3,5 ton samt släpvagnar. Ändrade momsregler sedan 1995-11-01 medför att vissa undantag kan förekomma, lyssna därför noga vid varje utrop. I övrigt tillkommer ingen moms.

- Vem får lyfta momsen?

Svar: Om personbil- eller minibuss innehafts av enbart bilhandlare, taxirörelse, biluthyrningsföretag eller körskola är momsen avlyftbar för dessa fordon. Detta gäller under förutsättning att fordonet ej ägts av någon annan än nämnda rörelseidkare sedan fordonet för första gången togs i bruk.

- Vad menas med reservationspris?

Svar: Med reservationspris menar vi det lägsta försäljningspris som säljaren kan tänkas acceptera. När vi tar emot förmedlingsuppdrag är vi måna om att reservationspris alltid skall ligga på sådan prisnivå att fordonet sannolikt säljs.

- Vad menas med rep-objekt, reparationsobjekt, renoveringsobjekt, reservdelsbil eller skrotbil?

Svar: Dessa fordon är ej fullständigt testade. På dessa fordon kan finnas trafiksäkerhetsfel eller andra större/mindre brister som vi inte uppmärksammat eller noterat. Men vi strävar efter att beskriva objektet så bra som möjligt i både text och bild. Reklamationer beaktas ej på dessa objekt!

- Varför kommer vissa uppgifter såsom mätarställning, utrustning, VDN, mm. ut så sent på Er hemsida? Ibland kommer vissa uppgifter ut endast någon dag före auktion, varför?

Svar: Vi får in auktionsfordonen fortlöpande. Vart efter fordonen kommer in tvättas och städas bilarna, därefter tar vi bilder som per omgående läggs ut på vår hemsida. Teknisk genomgång (Testprotokoll) är relativt tidsomfattande och detta sker i löpande ordning vartefter bilarna kommer in. Teknisk genomgång sker ända fram till dag före auktion. När den tekniska genomgången är klar läggs de fordonsspecifika uppgifterna ut på vår hemsida tillsammans med Testprotokollet, och först därefter görs objektet tillgängligt för budgivning/försäljning.

- Varför får man inte åka ut till Er och kolla in auktionsbilarna vilken dag i veckan som helst?

Svar: Vi kan av olika skäl inte erbjuda en sådan service. Bl.a så har vi kravet på sekretess av reg. nr att ta hänsyn till, se svar på fråga 1. Extra visningar kräver också personalresurser, vilket skulle fördyra auktionsprocessen genom höjda avgifter för såväl säljare som köpare. Vårt mål är att hålla våra omkostnaderna så låga som möjligt. Vi har visning auktionsdagen kl 9 - 11 då vi även erbjuder intressenter att provköra fordonen.

- Vad menar Ni med att köparen betalar obetald skatt?

Svar: Den debiterade skatten har förfallit till obetald. Det är då brukandeförbud på fordonet. Köparen måste då betala den obetalda skatten för att få bruka fordonet.

- Vad menar Ni med brukandedispens?

Svar: Brukandedispens gäller endast för fordon som säljs av kronofogden eller konkursförvaltare och har obetald skatt. När ett fordon har obetald skatt är det brukandeförbud på fordonet. Köparen får då dispens att bruka fordonet "brukandedispens" och behöver inte själv betala den obetalda skatten. Undantag kan dock förekomma.

- Varför är inte alla bilar testade som säljs hos Fordonskammaren?

Svar: Vi följer i alla avseende den svenska lagstiftningen och därmed även konsumentverkets riktlinjer. Det finns därför några undantag där vi inte testar fordon vi säljer, dessa undantag är följande:

  • fordon som säljs på exekutiv- eller konkursauktion
  • fordon som säljs som rep-objekt, reparationsobjekt, renoveringsobjekt, reservdelsbil eller skrotbil, är ej fullständigt testade.
  • fordon med ett beräknat försäljningspris understigande 30 000 kr
  • lastbilsregistrerade fordon överstigande 3500 kg

- Varför säljer Ni vissa bilar som är defekta på Era bilauktioner?

Svar: Många av våra uppdragsgivare ger oss försäljningsuppdrag att sälja fordon med vissa defekter, krockskador eller andra tekniska defekter. Dessa defekter framgår dock av den VDN som gjorts vid den tekniska genomgången av fordonet. I vissa fall dömer vi ut vissa fordon till renoveringsobjekt eller skrotbil.

- Har man öppet köp, om man köper bil hos Er?

Svar: Nej! Köpeavtalet (inropsbekräftelsen) är bindande för båda parter.

- Varför gäller inte konsumentköplagen då man köper en bil som säljs på exekutiv- eller på konkursauktion?

Svar: I dessa fall gäller exekutiv- och konkurslagen och då är inte konsumentköplagen tillämplig. Detta beror på att det i sådana fall i regel ej finns någon motpart.

- Varför finns inte slutprislistor på er hemsida på alla auktioner ni haft under året?

Svar: Vår hemsida innehåller mycket information och många bilder vilket kräver ett stort lagringsutrymme. Vi har valt att endast visa slutprislistor från de två senaste bilauktionerna på vår hemsida. Slutpriser sedan 6 - 12 månader tillbaka är inte relevanta att jämföras med aktuella dagspriser, detta skulle ge en felaktig och ointressant jämförelse.

- Varför kan en och samma bil återkomma på flera auktioner?

Svar: Många av våra auktionskunder köper bilar behäftade med fel (läs: renoveringsobjekt) till låga priser. Därefter åtgärdar man felen, rekonditionerar bilen etc. för att vid ett senare tillfälle låta oss åter sälja bilen på någon av våra bilauktioner.

Vi på Fordonskammaren är inte ofelbara, alla kan vi göra fel någon gång. Det kan inträffa att vi tex. missat någon väsentlig information om utrustning eller om bilens tekniska data. I sådana fall säljer vi om aktuellt fordon på nästkommande auktion med rättad information.

- Hur kan man före köp få reda på hur många extranycklar det ev. finns, om det finns ev. övriga tillbehör, serviceböcker etc.?

Svar: I vår reception finns eventuella extranycklar förvarade samt extra lösa tillbehör, hjullåsmuttrar, stereofronter, serviceböcker etc. I samband med visning före auktion kan Du i vår reception få tillgång att studera de extra tillbehören inklusive eventuella serviceböcker.

Aktuella auktioner
LIVEAUKTION 2018-11-23 12:00
Här klubbas objekten av en auktionist i hallen,
och du kan delta på plats eller via vår hemsida
på internet.
Till objektslista & prebidding Till live-auktionen
Knappen ovan aktiveras 30 min innan auktionsstart.