Laddar...
Samarbetspartners

Villkor och Regler

Auktionsprocess

Auktionsprocess - Vi erbjuder tre olika budförfaranden:
(klicka på rubrikerna med plustecken nedan för att visa mer info)

- Du närvarar på auktionen på plats och lägger bud direkt till auktionisten i auktionshallen

Så här registerar du dig vid budgivning direkt i auktionshallen

För att kunna lägga bud direkt i auktionshallen måste du registrera dig och få ett kundnummer. Detta sker genom att du uppvisar ditt körkort eller på annat vis styrker din identitet i vår reception, du måste även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på.

Live-auktion - bud på plats i auktionshallen

Budgivning sker med tecken eller med rop. Budgivning sker i regel genom budhöjning med 1000 kr på gällande bud.

 • Uppsträckt arm med knuten näve markerar budhöjning med 10 000 kr
 • Uppsträckt arm med utsträckt handflata markerar budhöjning med 1 000 kr
 • Sidorörelse med flat horisontell handflata markerar budhöjning med 500 kr
 • Det går också utmärkt att genom rop ange din budhöjning till auktionisten.

Om du har högsta bud och därmed vinnande bud i auktionshallen skall du uppvisa ditt kundnummer för auktionisten direkt efter klubbslag samt att du går till någon av våra kassor för att fullfölja köpet.

Vid varje utrop visas auktionsobjektet via projektor på väggen intill auktionspodiet samt på hemsidan med aktuella datauppgifter. Auktionstakten är ungefär 25 utrop per timme. Auktionen äger rum på sedvanligt sätt med bud och överbud.

Klubbslag bekräftar att köpeavtal slutits. Det är alltid auktionsförrättaren som avgör hos vem vinnande budet ligger.

Klubbslag är alltid bindande för köparen. Klubbslag är bindande för säljaren utom vid försäljning av utmätt egendom, så kallad exekutiv auktion samt vid konkursauktion. Antas bud meddelas detta omedelbart efter klubbslag. 

Om bud ej uppfattas pga tekniska problem eller annat, avgör auktionsförrättaren hos vem som bud föreligger.

- Du lägger bud/maxbud via hemsidan

Så här registerar du dig vid nätbudgivning

För att kunna lägga bud via nätet måste du registrera dig. När du fyllt i efterfrågade uppgifter och sparat dessa, får du ett verifieringsmail utskickat. Klicka på länken i mailet för att bekräfta att din e-postadress är korrekt.

Så snart du registrerat dig kan du logga in på www.fordonskammaren.se, men du kan inte bjuda på något objekt förrän du bekräftat din email-adress via verifieringsmailet! Skulle du behöva få mailet skickat på nytt så kan du följa instruktionerna som finns tillgängliga så snart du loggat in. Har du förlorat dina inloggningsuppgifter så kan du skicka efter dessa genom att klicka på "Glömt lösenord?"

Nätbudgivning

Nätbudgivning sker genom att du loggar in och lägger så kallade maxbud eller direkta bud på respektive objekt. Det är möjligt att lägga ditt bud så snart vi startat budgivningen, vilket sker individuellt på respektive objekt då dom är testade & dokumenterade.

Ett bud kommer att hanteras som ett direkt bud och har företräde för eventuella maxbud på samma belopp. Så om du lägger ett bud som är detsamma som någons maxbud så är det ditt bud som blir vinnande.

Ett maxbud kommer att hanteras som ett inropsuppdrag, vilket betyder att systemet automatiskt kommer att lägga bud åt dig i intervall om 500 kr upp till ditt maxbud.

Om ditt maxbud är lägre eller lika med ett eventuellt reservationspris kommer ditt bud att bli ditt maxbud. Detta pga att reservationspriset ställs mot ditt maxbud som ett motbud.

Vi visar med hjälp av rött/grönt ljus(under aktuellt bud) om ditt genererade bud har uppnått reservation eller inte, för att du ska känna dig trygg med att du lagt ett relevant bud.

Denna metod är att föredra om du känner dig osäker på auktionsprocessen eller om du bara känner att du har svårt att bevaka live-auktionen. Nätbudgivning är också att föredra om du har svårigheter att delta i live-auktion pga tekniska begränsningar (läs mer under live-auktion).

Om det är live-auktion och när den sedan drar igång och det är dags för avslut på ditt objekt, så är ditt maxbud med även här och genererar bud mot andra budgivare upp till ditt maxbud.

Skulle du ha vinnande bud vid klubbslag/tiden gått ut, så meddelar vi detta via mail samt att du kan se resultatet av dina maxbud under "Min sida" när du är inloggad.

- Du deltar i vår streamade live-auktion via hemsidan

Så här registerar du dig vid nätbudgivning

För att kunna lägga bud via nätet måste du registrera dig. När du fyllt i efterfrågade uppgifter och sparat dessa, får du ett verifieringsmail utskickat. Klicka på länken i mailet för att bekräfta att din e-postadress är korrekt.

Så snart du registrerat dig kan du logga in på www.fordonskammaren.se, men du kan inte bjuda på något objekt förrän du bekräftat din email-adress via verifieringsmailet! Skulle du behöva få mailet skickat på nytt så kan du följa instruktionerna som finns tillgängliga så snart du loggat in. Har du förlorat dina inloggningsuppgifter så kan du skicka efter dessa genom att klicka på "Glömt lösenord?"

Live-auktion - delta i realtid via din dator (sk live-streaming)!

Strax innan auktionen startar (i regel kl. 12.00) kan du logga in dig och klicka dig in i live-auktionen via hemsidan och på detta vis bjuda mot budgivare i auktionshallen, eller mot övriga nätbudsgivare. Liksom i nätbudgivning hanteras dina bud här som inropsuppdrag, dvs systemet bjuder upp till ditt angivna maxbud i intervall om 500kr. Här finns även möjlighet att höra auktionisten och övrigt ljud ifrån auktionshallen, dock med 1-2 sekunders fördröjning. När auktionisten ”klubbar högsta bud” och du som nätkund har det högsta budet får du omedelbart vid klubbslag information på din bildskärm, om att du vann budgivningen. Notera att det i live-auktion är möjligt för flera budgivare att lägga samma maxbud, men det finns bara en vinnare som annonseras som högsta budgivare på skärmen. Efter avslutad auktion får du även ett e-post-meddelande om att du haft vinnande bud samt information om vad som gäller ang. betalning och hämtning.

Visning & provkörning

Visning sker auktions-dagen mellan kl. 09.00 - 11.00.

Provkörning kan ske auktionsdagen mellan kl. 09.00 - 11.00, under förutsättning att provkörningstid telefonbokats senast dagen före auktion på tel 08-655 09 00. Körkort måste uppvisas före provkörning. Under vintervägföre gäller vissa restriktioner. Personal från Fordonskammaren medföljer alltid vid provkörning.

Förbered Dig för de objekt Du tänker bjuda på!

Vi rekommenderar att Du nogsamt studerar de objekt som Du avser att lägga bud på. Titta speciellt på objektets datablad som finns anslagna på samtliga auktionsobjekt. I den mån det finns fordonshandlingar, extra nycklar eller lösa tillbehör, finns dessa förvarade i resp. auktionsobjekt. Auktionsobjekten är i regel låsta och vår visningspersonal hjälper gärna till med visning. Sätt Dig in i de regelverk som gäller för våra auktioner, förse dig med en informationsbroschyr som finns att avhämta i vår reception. Sist men inte minst, lyssna och ta till Dig den information som auktionsförrättaren ger vid auktionens början och under auktionens gång. Tänk på att du som köpare också har en undersökandeplikt vid köp på auktion.

Testade fordon

De flesta bilar som säljs på våra auktioner är testade. Testet är utfört enligt standard som utarbetats i samråd mellan Konsumentverket och MRF. Testprotokollen finns exponerade i respektive fordon, på de som testats, samt även på vår hemsida. Våra tester utförs av professionella yrkesmän från tredjepartsverkstad.

De fordon där testprotokollet inte gäller som reklamationsunderlag är:

 • fordon som säljs på exekutiv- eller konkursauktion.
 • fordon som säljs som renoveringsobjekt eller reservdelsbilar.
 • fordon med beräknat försäljningsvärde understigande 30 000 kr.
 • lastbilsregistrerade fordon.
 • fordon som tidigare använts som utryckningsfordon.

För dessa fordon gäller inte konsumentköplagen!

Listpris

På varje fordon finner du ett listpris som våra av handelskammaren utsedda värderingsmän satt. Listpriset baseras på vad den etablerade handeln begär för motsvarande. Som källa används flertalet databaser och sajter inklusive tex blocket.

Listpriset beräknas på en bil i normalskick, därför kan i vissa fall listpriset avvika från det annonserade fordonets egentliga värde.

Listpriset skall ses som en ren information och vi uppmanar dig att själv bilda dig en uppfattning om fordonets värde. 

Våra utrop har ingen koppling till fordonens åsatta listpriser då vår budgivning alltid börjar från noll. 

Inropsavgift eller så även kallad slagavgift

Inropsavgift tillkommer på varje utrop om inte annat anges på specifikt utrop/objekt. Detta gäller oavsett om budgivningen sker direkt i auktionshallen eller via nätet.

Exportförsäljning

Fordonskammaren säljer endast fordon på export till länder inom EU. Är köparen ett företag skall köparen uppvisa godkänt VAT-nummer. Köparen ombesörjer själv transport av fordonet ut ur Sverige och skall uppvisa transportdokument av godkänd transportör. Vid Exportförsäljning tillkommer en administrationsavgift på 1 995 kr.

Försäljningsvillkor

Fordonen säljs i enlighet med gällande konsumentlagstiftning, dock med följande viktiga undantag:

 • Exekutiv auktion
  Av Kronofogdemyndigheten utmätta fordon. Dessa fordon säljes i enlighet med bestämmelserna i utsökningsbalken och i utsökningsförordningen.
 • Konkursauktion
  Fordon från konkursförvaltare. Dessa fordon säljes i enlighet med konkurslagen. 

  OBS! Dessa fordon (exekutiv- och konkursauktion) säljes i vid klubbslag befintligt skick.

Information om vilka fordon som säljes på exekutiv- eller konkursauktion, ges genom det datablad som finns anslaget i respektive fordon samt vid respektive utrop. 

Betalningsvillkor

Godkända betalningsmedel är bankövering, Swish eller bankkort (debetkort).

Kreditkort godtages ej pga de avgifter som banker/kortutgivare tar ut genom dessa kort. Med kreditkort avses alla kort som i regel faktureras och inte drar beloppet direkt från ditt personkonto. Företagskort är i regel alltid kreditkort.

Handpenning á 10% av inropspriset samt inropsavgift skall erläggas direkt efter klubbslag för köpare i auktionshallen.
För nätköpare skall detsamma överföras på auktionsdagen till Fordonskammarens bankkonto alternativt erläggas på plats samma dag. Resterande del skall ovillkorligen erläggas senast 5 arbetsdagar efter auktionsdagen.

OBS! Ingen ångerrätt gäller för vare sig köpare i auktionshallen eller för köpare via nätet. Ångerätt enligt distansköplagen gäller inte då nätköpare själv valt att göra ett distansköp och inte deltagit fysiskt i auktionshallen.

Om betalning uteblir eller om du väljer att hoppa av köpet debiterar vi dig inropsavgiften och använder denna summa för att täcka kostnaderna för omförsäljningen.

Utlämning av fordon

Fordon lämnas ut av fordonspersonalen efter att köpare har fullbetalt inropat fordon, och fordonet är klart för leverans (se respektive objekt om leveransföreläggande).

Fordon vilka ej avhämtats senast fjärde vardagen efter auktion, debiteras med 100:- per påbörjat dygn.

Fråga oss gärna!

Är du osäker - fråga oss gärna så berättar vi mer - det är viktigt för oss att du är klar över vad som gäller! 

Hos oss är det ingen annan än köparen som sätter priset! 

Vi hoppas Du gör en bra bilaffär hos oss - kanske Din bästa någonsin! 

Aktuella auktioner
LIVEAUKTION 2018-11-23 12:00
Här klubbas objekten av en auktionist i hallen,
och du kan delta på plats eller via vår hemsida
på internet.
Till objektslista & prebidding Till live-auktionen
Knappen ovan aktiveras 30 min innan auktionsstart.