Snabbhet. Pålitlighet. Flexibilitet.

Frågor och svar

Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Vi har också besvarat dessa frågor i syfte att kunna ge bästa tänkbara information.

Klicka på respektive fråga för att visa svaret!

De flesta fordon som säljs på våra auktioner har varudeklarerats genom ett testprotokoll. Protokollet är utförd på blankett som utarbetats i samråd mellan Konsumentverket och MRF. Testprotokoll finns exponerade i resp. fordon samt på hemsidan under visning och försäljning.

De fordon som vi inte varudeklarerar är: fordon som säljs på exekutiv- eller konkursauktion, fordon som säljs som renoveringsobjekt eller reservdelsbilar, fordon med beräknat försäljningsvärde understigande 30 000 kr och lastbilregistrerade fordon. För samtliga dessa försäljningsobjekt gäller ej konsumentköplagen.

Alla våra tester utförs av kunnig personal med mångårig yrkeserfarenhet.

Verifikationsmailet har förmodligen hamnat i din "Skräppost"-mapp. Skulle du mot förmodan inte hitta det där heller, så kan du logga in på ditt konto ändå och gå till "Min sida" där du kan kontrollera att din angivna adress är riktig och klicka på "Spara". Då skickas ett nytt mail ut till dig.

Det är den svenska lagstiftningen som avgör om moms tillkommer eller ej på våra auktionsfordon. Moms tillkommer med 25 % ovanpå angivet bud vid försäljning av lastbilar med flak, fordon över 3,5 ton samt släpvagnar. Ändrade momsregler sedan 1995-11-01 medför att vissa undantag kan förekomma, lyssna därför noga vid varje utrop. I övrigt tillkommer ingen moms.
Om personbil- eller minibuss innehafts av enbart bilhandlare, taxirörelse, biluthyrningsföretag eller körskola är momsen avlyftbar för dessa fordon. Detta gäller under förutsättning att fordonet ej ägts av någon annan än nämnda rörelseidkare sedan fordonet för första gången togs i bruk.
Med reservationspris menar vi det lägsta försäljningspris som säljaren kan tänkas acceptera. När vi tar emot förmedlingsuppdrag är vi måna om att reservationspris alltid skall ligga på sådan prisnivå att fordonet sannolikt säljs.
Fordon som ej är fullständigt testade. På dessa fordon kan finnas trafiksäkerhetsfel eller andra större/mindre brister som vi inte uppmärksammat eller noterat. Trots detta strävar vi efter att beskriva objektet så bra som möjligt i både text och bild. Observera att reklamationer ej beaktas på dessa objekt!
Vi får in auktionsfordonen fortlöpande. Vart efter fordonen kommer in tvättas och städas bilarna, därefter tar vi bilder som per omgående läggs ut på vår hemsida. Teknisk genomgång (Testprotokoll) är relativt tidsomfattande och detta sker i löpande ordning vartefter bilarna kommer in. Teknisk genomgång sker ända fram till dag före auktion. När den tekniska genomgången är klar läggs de fordonsspecifika uppgifterna ut på vår hemsida tillsammans med Testprotokollet, och först därefter görs objektet tillgängligt för budgivning/försäljning.
Brukandedispens gäller endast för fordon som säljs av kronofogden eller konkursförvaltare och har obetald skatt. När ett fordon har obetald skatt är det brukandeförbud på fordonet. Köparen får då dispens att bruka fordonet "brukandedispens" och behöver inte själv betala den obetalda skatten. Undantag kan dock förekomma.
Att den debiterade skatten för fordonet har förfallit som obetald, varför det då brukandeförbud på fordonet. Köparen måste då betala den obetalda skatten för att få bruka fordonet.
Vi följer i alla avseenden den svenska lagstiftningen och därmed även konsumentverkets riktlinjer. Det finns därför några undantag där vi inte testar fordon som vi säljer:
  • Fordon som säljs på exekutiv- eller konkursauktion
  • Fordon som säljs som reparationsobjekt, renoveringsobjekt, reservdelsbil eller skrotbil, är ej fullständigt testade
  • Fordon med ett beräknat försäljningspris understigande 30 000 kr
  • Lastbilsregistrerade fordon överstigande 3500 kg
Många av våra uppdragsgivare ger oss försäljningsuppdrag att sälja fordon med vissa defekter, krockskador eller andra tekniska fel. Dessa defekter framgår dock av den VDN som gjorts vid den tekniska genomgången av fordonet. I vissa fall dömer vi ut vissa fordon till renoveringsobjekt eller skrotbil.
Nej. Bud och köpeavtal (inropsbekräftelsen) är bindande för båda parter.
I dessa fall gäller exekutiv- och konkurslagen och då är inte konsumentköplagen tillämplig. Detta beror på att det i sådana fall i regel inte finns någon motpart.
Det beror oftast på att fordonet inte har uppnått reservationspris vid en tidigare auktion, och att uppdragsgivaren därför återigen vill försöka sälja den till önskat pris.

SVERIGES FÖRSTA AUKTIONSHUS FÖR FORDON

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande auktioner!

TILL NYHETSBREV

Öppettider

Måndag - Fredag

09.00 - 16.00

Lördag & Helgdag

Stängt

Lunchstängt

12.00 - 12.30

Kontakta oss

Thulinsplats 4 8A-C
Arlandastad (Motortown)

Tel: 08 - 655 09 00
Fax: 08 - 655 09 25

Fordonskammaren AB
556366-9158